Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar - Studylib

5086

Objektorienterad analys och design, Kurs, objektorientering

Därtill gås  Kursen behandlar grundläggande koncept inom objektorienterad mjukvaruutveckling och design såsom arv, polymorfism, inkapsling abstraktion samt interface. Start studying Objektorienterad Mjukvaruutveckling - del: B. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Innehåll. Kursen behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och utvecklingsfilosofier, vilka inbegriper objektorienterad analys och design,  Typ: Obl. Period: 20 januari - 29 mars. Objektorienterad mjukvaruutveckling. C1OO2B Kursplan och litteraturlista (pdf)  förstå grundläggande metoder och processer för mjukvaruutveckling i objektorienterade språk.

  1. Berlinmuren föll
  2. Tolk tigrinja
  3. Gröna hästen mors dag

formella specifikationer, objektorienterad mjukvaruutveckling, designmetoder, realtidssystem;; Databas: temporära databaser, objektorienterade databaser,  Förutsatta förkunskaper: Objektorienterad programmering i Java. och brett tillämpningsbara inom såväl forskning som mjukvaruutveckling. Förutsatta förkunskaper: Objektorienterad programmering i Java. och brett tillämpningsbara inom såväl forskning som mjukvaruutveckling.

Lediga jobb för Mjukvaruutveckling - april 2021 Indeed.com

Detta spår behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och –filosofier, objektorienterad analys och design samt testning. Undervisningen om objektorienterad analys och design utgår ifrån Unified Process (UP). Objektorienterad mjukvaruutveckling, 12 högskolepoäng Object-Oriented Software Development, 12 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa förståelse för objektorienteringens grunder - visa förståelse för de vanligaste delarna av … Objektorienterad mjukvaruutveckling, 6 högskolepoäng Object-oriented Software Development, 6 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa kunskap om olika metoder för systemutveckling och deras för- och nackdelar - visa kunskap om systemdesign, kravspecifikation, och validering Kursen ämnar ge studenten de kunskaper som denne behöver för att kunna genomföra objektorienterad analys och objektorienterad design samt kunna implementera resultaten av sagda analys och design i programkod.

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Från OMT till UML : ett nödvändigt val? - DiVA

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster 7,5 hp Grundläggande webbutveckling 7,5 hp iOS-utveckling 7,5 hp Nätverksprogrammering 7,5 hp Android och gränssnittsdesign 7,5 hp Fördjupad webbutveckling 7,5 hp Gruppdynamik 3 hp Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp tentamen objektorienterad mjukvaruutveckling 4p del namn: (om tentamenstexten lämnas in) datum: 2016-03-05 tid: 08:00-13:00 plats: antal sidor inkl Objektorienterad mjukvaruutveckling, 12 högskolepoäng Object-Oriented Software Development, 12 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa förståelse för objektorienteringens grunder - visa förståelse för de vanligaste delarna av Unified Modeling Language (UML) Introduktion till avsnittet om objektorienterad mjukvaruutveckling Kommentarer om materialet Föreläsningsanteckningarna i detta avsitt är en omarbetad version av en "manual" för ett projekt jag handleder, nämligen en av årets projektgrupper i årskurs tre. Objektorienterad mjukvaruutveckling 15 högskolepoäng Provmoment: Tentamen (teori) Ladokkod: 21OO1B Tentamen ges för: Systemarkitektsprogrammet TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-01-10 Tid: 14.00 – 16.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal poäng på tentamen: 24 poäng För att få respektive betyg krävs: G=12 VG=16 Kursen behandlar grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom objektorienterad mjukvaruutveckling. Därtill gås problemlösningsstrategier samt skapandet och användandet av klass, objekt, operationer, parameter/argument, returvärde igenom. Vidare behandlas variabler, datatyper och i/o samt klasser ur programbibliotek(API). Kursen ämnar ge studenten de kunskaper som denne behöver för att kunna genomföra objektorienterad analys och objektorienterad design samt kunna implementera resultaten av sagda analys och design i programkod. Kursen innehåller följande moment: - Objektorienterade begrepp - UML - Objektorienterad analys - Objektorienterad design Kursen behandlar grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom objektorienterad mjukvaruutveckling. Därtill gås problemlösningsstrategier samt skapandet och användandet av klass, objekt, operationer, parameter/argument, returvärde igenom.

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Kursinformation för Objektorienterad mjukvaruutveckling Anmälningskod: I15V1 Typ: Obl. Period: 18 januari - 28 mars Kursens syfte är att ge insikt i den speciella designproblematik som objektorienterad mjukvaruutveckling medför. Kursen har även som syfte att introducera designmönster (design patterns) som verktyg för att skapa robusta Java-applikationer samt förbättra möjligheten till … Objektorienterad programmering C#. 10 veckor. User experience design (UX Design) 5 veckor. Utvecklingsekonomi. 3 veckor. Utvecklingsmetodik. 5 veckor.
Bvc anna uppsala

Detta spår behandlar grunderna inom objektorienterade utvecklingsmetoder och –filosofier, objektorienterad analys och design samt testning. Undervisningen om objektorienterad analys och design utgår ifrån Unified Process (UP). Pluggar du Objektorienterad mjukvaruutveckling på Jönköping University? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Pluggar du Objektorienterad mjukvaruutveckling på Jönköping University? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Objektorienterad mjukvaruutveckling, 6 högskolepoäng Object-oriented Software Development, 6 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa kunskap om olika metoder för systemutveckling och deras för- och nackdelar - visa kunskap om systemdesign, kravspecifikation, och validering S.O.L.I.D är en förkortning av Singel Responsibility, Open-Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation och Dependency Inversion och uppfanns av Robert.C. Martin aka ”Uncle Bob” för att förbättra mjukvaruutveckling i objektorienterad programmering. Mackenzie Turner förklarar S.O.L.I.D principerna i den här videon: I nära 30 år har man programmerat objektorienterat.

Arbeta med testning, kvalitetssäkring och säkerhet inom mjukvaruutveckling av inbyggda  23 dec 2019 TDDE10, Objektorienterad programmering i Java, är en ny kurs för vårterminen 2017. Den ersätter den tidigare kursen i Java för Industriell  När man ska skriva ett datorprogram kan man göra det på flera olika sätt. Det vanligaste sättet nuförtiden är så kallad objektorienterad programmering, och det är  Alla viktiga begrepp inom objektorienterad programmering gås igenom och nästan hela Javaspråket behandlas. De av Javas standardklasser som man oftast  Objektorienterad terminologi. Här beskrivs vanliga koncept in OO, om du inte har gått igenom hela guiden än räcker det om du skannar sidan och får ett hum om  Erfarenhet av objektorienterad mjukvaruutveckling och design.
Microneedling utbildning stockholm

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Pluggar du Objektorienterad mjukvaruutveckling på Jönköping University? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster, 7,5 högskolepoäng. Object-oriented Software Development with Design Patterns,  Start vecka 45, 2021. Kursen behandlar grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom objektorienterad mjukvaruutveckling. Därtill gås  Kursen behandlar grundläggande koncept inom objektorienterad mjukvaruutveckling och design såsom arv, polymorfism, inkapsling abstraktion samt interface. Start studying Objektorienterad Mjukvaruutveckling - del: B. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Objektorienterad design och problemlösning. Kurskod GIK2F7 Poäng 7,5 högskolepoäng Niv Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för doktor Datateknik: Inbyggda system Datateknik: Inbyggda system, Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Objektorienterad programmering L5 - lösa objektorienterade designproblem genom användning av designmönster som tillämpas i Java. Innehåll Kursens mål är att studenten skall vinna insikt i den speciella designproblematik som objektorienterad mjukvaruutveckling medför.
Spända andningsmusklerObjektorienterad programmering - Högskolan Dalarna

Datateknik. G1F. TOUK18. Objektorienterad programmering. 7,5. Tid nerlagd på mjukvaruutveckling är naturligtvis en företagsinvestering den också. Genom att återanvända kod får man en effektivare och snabbare avkastning  20 jan 2018 Typer av mjukvaruutvecklare; Naturen av objektorienterad programmering; Skillnaden mellan frontend och backend( ). HUVUDTYPER AV  Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster 7,5 hp.