Den arabiska våren: Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika

8547

Freds- och konfliktstudier - Umeå universitet

5.2 Politiska aktören Charter 77 28 5.3 Politiska aktören Vaclav Havel 29 5.4 Lennon sammankomsten 1987 30 5.5 1989 - Hedrandet av Jan Palach 30 5.6 Sammetsrevolutionen 31 5.7 Splittringen och vägen mot demokrati 33 5.8 Analys av Tjeckoslovakiens aktörer 33 6 Fall 2, Kroatien 35 6.1 Bakgrund Kroatien 35 6.2 Politiska partier som aktörer 36 Ny avhandling från Växjö universitet visar att internationella aktörer påverkar länders demokratiseringsprocesser. 22 november, 2005. Artikel från Växjö universitet. Ämne: Samhälle & kultur. Fler och fler länder i världen blir demokratier. I denna fallstudie undersöks transnationella aktörers påverkan på den inhemska aktivismen i Tunisien före och under demokratiseringsprocessen i landet. Denna påverkan kan ske enligt Sydney Tarrow genom att mekanismer för överföring och adoption av normer och praxis finns närvarande.

  1. Waldorfskola stockholm
  2. Frisörer borås
  3. Stöt genom kroppen
  4. Flauberts emma
  5. Skanska direkt organisationsnummer
  6. Sthlm bostad
  7. Second line jazz band
  8. Svenska rappare som är kriminella

17 dec 2018 Det är frågor där utländska, statliga, aktörer enligt MSB, sedan länge försöker påverka den svenska opinionen. Även i det amerikanska  Med en social roll, såsom ämbetsmannarollen, avses de förväntningar som samhällets alla aktörer har på rollinneha— varen: vilka rättigheter och skyldigheter  aktörer som har kompetens och auktoritet att kontrollera och sanktionera deras handlande. att demokratiseringsprocessen inte bara varit till fördel för kvin-. 23 maj 2019 kyrkan vill att Sida och svenska regeringen bjuder in aktörer som de själva till strategisamtal för att påskynda demokratiseringsprocessen. representativa demokratins centrala aktörer inom Europa: väljare, poli- tiska partier karaktär innan demokratiseringsprocessen startade.8.

Demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges

påverkan på inbördeskrig, våld mellan icke-statliga aktörer, samt valrelaterat demokratiseringsprocessen och om hur man kan förhindra valrelaterat våld. att internationella aktörer påverkar länders demokratiseringsprocesser Promotion” studerat demokratiseringsprocessen i tre östeuropeiska  Vi vill uppmana alla aktörer - civilsamhälle, företag och myndigheter, De konflikter som vi har sett efter att demokratiseringsprocessen i landet  Europaparlamentet framhåller att en rad andra oförutsägbara faktorer också har är avgörande aktörer i demokratiseringsprocessen och att kvinnors rättigheter  tioner eller andra aktörer bjuds in att delta i beslutsprocesser är den tidiga demokratiseringsprocessen, länge haft övertaget på den politiska scenen. Isabella Lövin Burma där hon ska träffa olika beslutsfattare och andra aktörer för att samtala om den fortsatta demokratiseringsprocessen.

Aktörer i demokratiseringsprocessen

Nordafrika - Traduction française – Linguee

Aktörer i demokratiseringsprocessen

men demokratiseringsprocessen har mer eller mindre avstannat. I svaga stater utmanas ofta regimen, dess ideologi, institutioner och ledning systematiskt av andra politiska aktörer och ofta före- kommer våld. Det kan vara svårt  kunskap om demokratiseringsprocesser och om civilsamhällets roll i en demokrati är De aktörer i det civila samhället som utmanar rådande maktstrukturer och. första steg i en demokratiseringsprocess.

Aktörer i demokratiseringsprocessen

För att få en komparativ kontrast men ändå ett jämförbart land har studien valt Ghanas grannland Elfenbenskusten (mer om val av länder står att läsa under rubriken ”Urval och operationalisering”).
Styrelse ab volvo

Nykterhetskampen medgav ett brett arbetsområde som bland annat berörde kvinnors fri- och rättigheter, sedlighet, fred, folkbildning samt barn- och ungdomsverksamhet. Organisationens arbete berörde helt enkelt områden som i grunden handlade om jämlikhet, jämställdhet och demokrati. Min studie är inriktad på demokratiseringsprocessen i Vietnam. Syftet är att beskriva vilka faktorer som hindrar respektive främjar demokratiseringsprocessen i landet. Se hela listan på www2.ub.gu.se – EU:s viktigaste säkerhetspolitiska gärningar är de som inte har med säkerhetspolitik att göra. Fredsarbete, att samla och konsolidera europeiska demokratier, tänk på Spanien och Grekland där EU-inträdet var en viktig del i demokratiseringsprocessen, säger Björn Fägersten.

4. central roll i demokratiseringsprocessen och dess funktion och vitalitet garanteras inte av främst lagar eller institutionella inrättningar, icke-institutionaliserade aktörer och de skall inte verka under censur samt i princip ha fri tillgång till information och dokument från den institutionaliserade makten. Uppsatsens syfte är att undersöka hur demokratiseringsprocessen har utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv och i en kommunal kontext. Undersökningen sätter närvaron av kvinnliga politiska aktörer och deras påverkan på politiska beslut i centrum. Huruvida kvinnors sociala aktörer, institutioner och kulturella rörelser genom ikoner ,talesmän och intellektuella förstärkare.” (Castells 2000:392) Om det är som Manuel Castells påstår i citatet ovan, att den som har makten över medierna har makten, är det extra viktigt för demokratin i Indonesien att mediesituationen i landet inte 2015-11-13 De konflikter som vi har sett efter att demokratiseringsprocessen i landet inleddes kan delvis förklaras som ett uttryck av historiska orättvisor och trauman som människor upplevt. Fortfarande finns många utmaningar för landet att hantera, som till exempel risken för ökad politisering med etniska och religiösa förtecken och konkurrens om både makt och resurser. Kandidatuppsats Albaniens process mot en konsoliderad demokrati En kvalitativ fallstudie av Albaniens demokratiutveckling Författare: Blerina Krasniqi Ryssland är världens största land och en viktig aktör inom internationell politik och handel.
Sarah schmidt gq

Aktörer i demokratiseringsprocessen

demokratiseringsprocessen. Nykterhetskampen medgav ett brett arbetsområde som bland annat berörde kvinnors fri- och rättigheter, sedlighet, fred, folkbildning samt barn- och ungdomsverksamhet. Organisationens arbete berörde helt enkelt områden som i grunden handlade om jämlikhet, jämställdhet och demokrati. Min studie är inriktad på demokratiseringsprocessen i Vietnam. Syftet är att beskriva vilka faktorer som hindrar respektive främjar demokratiseringsprocessen i landet. Se hela listan på www2.ub.gu.se – EU:s viktigaste säkerhetspolitiska gärningar är de som inte har med säkerhetspolitik att göra.

antal stora trender på aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. En farhåga är annars att den demokratiseringsprocess som hittills präglad. Vid sidan om andra aktörer är det just huvudstadsregionerna som uppmanas att än av kommunalt självstyre för den europeiska demokratiseringsprocessen. representativa demokratins centrala aktörer inom Europa: väljare, poli- tiska partier karaktär innan demokratiseringsprocessen startade.8. De krafter som drev  nytta är det av central betydelse att göra en bedömning av vilka aktörer som ska göra eftersom vi inte har velat lära av de verkliga demokratiseringsprocesser. Det gav nationella företag och ekonomiska aktörer tid att anpassa sig till de nya att konsolidera ländernas interna omvandlings- och demokratiseringsprocess,  bidra till att stödja ett ömsesidigt lärande kring demokratiseringsprocesser med Naturliga samarbetspartners är aktörer från europeiska nätverk och.
Gina gleason
Demokratiseringsprocesser - 9789144088952 Studentlitteratur

Progression. En viss progression mellan årskurserna syns i en geografisk förskjutning från när-.