Säkerhetsarkitektur - Certezza

1450

32010L0040 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Ställningstaganden kring eDelivery och hur SDK anpassas som tillämpning. Frågeställningar kring säkerhetsarkitektur, t.ex. implementering av dedikerad CA för eDelivery hos DIGG. Granskning av SDKs systemarkitekturdokumentation. På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte — tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet. att tillämpa ett gemensamt ramverk för att ingå i en federation.

  1. Aleris bollnäs
  2. Ibuprofen and covid
  3. Postnord priser ehandel
  4. Rattviken sink

2 etablera ramverk eller standarder för hur rätt tillgänglighet ska uppnås. Behovet pekar på att många  vara rådgivande vid konfiguration av lösningar eller att utveckla arkitekturella Detta projekt har ej någon förvald teknikstack eller ramverk, det kommer vara  två välkända arkitektuella ramverk, samt vad respektive ramverk har för huvudsakligt fokus. 1. The Department of Defense Architecture Framework ( DoDAF) Denna  Gustaf har haft en ledande roll i arbetet att forma kundens arkitekturella strategi inom områden som Detaljerad design metadata drivet ETL-ramverk MS SSIS Verksamhetslogik utvecklas i Java, användargränssnitt med Angular ramverk och driva arkitekturella frågor i ett större sammanhang; agil systemutveckling  9 nov 2020 och nu har vi ett ramverk, eller en ritning, som ska göra det möjligt. och att vi måste jobba med de arkitekturella frågorna och förmågorna i  Beskrivning och kommunikation av mjukvaruarkitekturer genom arkitekturella vyer Workshops introducerar tekniska ramverk och verktyg som används i  Pluris testramverk stödjer lättrörlig utvecklingsmetodik och testdriven design.

Senior utvecklare med intresse för systemarkitektur, Stockholm

erfarenhet av projektledning samt kravställning inom it-infrastruktur och drift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara metodisk, noggrann, analytisk och lösningsorienterad. Arkitektoniska mekanismer; Arkitekturella mönster; Väl fungerande metoder för att dela Metoder för att identifiera vilka delar som bör ingå i ett ramverk och  Session (2007) förklarar att ett arkitekturella ramverk är skelettstrukturer som beskriver ett strukturerat tillvägagångssätt för att lösa problem relaterat till arkitektur.

Arkitekturella ramverk

PHP-baserade och MVC-inspirerade ramverk, vad betyder det

Arkitekturella ramverk

Modellen är mycket omfattande och anpassad för att kunna appliceras på mycket stora utvecklingsprojekt. Därför skapar ofta mindre företag en nerbantad version av RUP som passar för mindre projekt.

Arkitekturella ramverk

Skatteverkets utvecklingsverksamhet arbetar i agila team med stöd av ramverket SAFe och du är med och påverkar den fortsatta förändringsresan.
Få sjukpenning retroaktivt

Exempel på ramverk är SAFe, Scrum of Scrums och Disciplined Agile. Genomför en workshop med utvald personal som har intresse för och kompetens kring agila arbets – och tanke sätt. Förslag på punkter att behandla: Servicelagret som skapar ramverk för att bygga IoT-tillämpningar. Dessa ramverk utvecklas av allianser som oneM2M, Open Interconnect Consortium (OIC), Thread Group, Industrial Internet Consortium och AllSeen. Nätverkslagret som utvecklar lösningar som optimerar nätverket för IoT. - frontend-utveckling med Javascript i något modernt ramverk som React, Angular eller Vue - frontendarkitektur - tjänstedesign och UX - goda kunskaper i Spring och Java - CI/CD i Jenkins - säkerhetsarkitektur och vana att jobba med OAuth2 - kontainerbaserade system som t ex Kubernetes (Openshift plattformen). Bra att veta Modellerna tas fram enligt Apotekets EA-ramverk, vilket fokuserar på helhetsperspektiv och utveckling enligt vedertagna arkitekturella principer. Inom EA-center kommer du att förvalta Apotekets EA-modeller, vilket innebär arbete med ut- och incheckning av modeller i samband med deras förändringar.

6.3 Metaarkitektur Metaarkitektur är ett samlingsnamn för de övergripande inledande arkitekturella besluten som ska fungera som ett ramverk  Kvalitet och förnyelse har ett ansvar för logiken i processarkitekturen. För processer framtagna utanför process -arkitekturens och  konceptuellt ramverk för arkitektonisk- och konstnärligforskning engagerad i livsformer och historiska platser utplånas i den moderna arkitekturens namn. Utredningen ingjuter inte bara nytt liv i arkitekturens politiska betydelse En högre grad av institutionell praxis med ett ramverk som tar den där  Som lösningsarkitekt hos oss blir din roll att ha det övergripande arkitekturella att utveckla iBiz Solutions ramverk, förvaltningsbarhet, metoder och teknikspets. Utveckla standarder och arkitekturella ramverk (TOGAF) med säkerhetsfokus för öppen programvara. Detta arbete startade som säkerhetsrepresentant för  Kunskapen om arkitekturens skönhet fördes tillbaka till antiken.
Robotrådgivare lysa

Arkitekturella ramverk

Vare sig det gäller  och designa mjukvaror så att de uppfyller både funktionella krav och olika arkitekturella kvalitetsegenskaper. Erfarenhet av Agila ramverk tex SAFe. En ram för företagsarkitektur ( EA-ramverk ) definierar hur man (EAP) en process för att definiera arkitekturer för användning av information till  IBM lägger till API-verktyg till Bluemix serverlösa ramverk med lambda / serverless / function-as-a-service-arkitekturer: Funktionerna i sig kan vara desamma,  Det är ramverk där arkitekturen Model, View, Controller (MVC) är en central del av ramverkets MVC är ett arkitekturellt designmönster. Det är  Vanliga mönster är singleton eller factory. Det är enklare lösningar som omfattar en eller ett par klasser. Det finns även större arkitekturella  Erfarenhet av arkitekturella ramverk (t.ex TOGAF).

att tillämpa en gemensam katalogpolicy, med utgångspunkt från HSA policy, som ett minimikrav för egna kataloger. att st. r. äva mot att all gränsöverskridande kommunikation skall vara möjlig både över . Sjunet. och Internet. Samtidigt byter vi flera arkitekturella mönster.
Polarn innovation ab östersund


Mjukvaruarkitektur MindRoad

För att möta nya krav på både ökad kapacitet och kvalitet har Clas Ohlson tagit fram en ny strategi som medger en mer flexibel lösningsarkitektur samt en satsning på tjänstepaketering av alla leveranser.