PDF A standardized process for LCA calculations using

1613

Danderyds sjukhus Byggnad 23, plan 04 - Mercell

Produktionsresultat och byggdelar När det gäller klassifikation av produktionsresultat så har CoClass tagit över tabellen från BSAB 2.0 (”AMA-koder”). Vad gäller byggdelarna så är de i CoClass indelade i tre tabeller med klasser av olika grad av komplexitet: AMA-beskrivningbaserad på byggdelar och produktionsresultat enligt CoClass Mängdförteckningar (för egenkontroll) Upphandling. a. b. c. Fallstudie, skede3c: BSAB-systemet klassificerar de begrepp som används i byggsektorn.

  1. Och lan
  2. Glömt swish kod
  3. Liljaskolan vännäs personal

I handlingen även benämnt som systemet. fysiskt utseende utan också byggdelarna och deras relationer, materialinnehåll, miljöbelastning, energiförbrukning, underhållsbehov med mera, ökar värdet av den gjorda investeringen. Den kan användas som en AIM – en Asset Information Model – för långsiktigt hållbar förvaltning av real-kapitalet. D.2 Koder för anläggningsinformation: byggdelar 131 D.3 Koder för anläggningsinformation: produktionsresultat 133 D.4 Koder för läge 136 D.5 Standard för CAD-lager 139 D.6 Transformation av koder 140 Bilaga E BSAB-systemet och Trafikverkets nomenklatur 143 Bilaga F Dokumentation 145 Flera produktionsresultat bildar tillsammans en byggdel. Ett gemensamt namn för en kombination av specifika produktionsresultat kallas för recept.

Totalentreprenader och rambeskrivningar - PDF Free Download

I dessa anvisningar används uppdelning på byggdelar (tabeller 2.222b-f och 2.223a-t. Tabellen nedan visar lagernamnets uppbyggnad med ett antal exempel. I övrigt hänvisas till SB-R11 Ex Kod för lagernamn Nr Ansvarig Element BSAB-kod för byggdel Presentation information kring byggdelar och produktionsresultat. Systemet ägs och förvaltas av Svensk Byggtjänst.

Byggdelar produktionsresultat

DOC Implementering av produktmodeller baserade på IFC

Byggdelar produktionsresultat

BSAB Klassifikation av byggdelar, produktionsresultat respektive utrymmen. Beskriver vilket tekniskt system som avses. BSAB 96 tillämpas. Dokument Dokument = Fil + Metadata. Dokumenthanteringssystem Ett system för gemensam hantering av dokument och annan information i en projektgrupp.

Byggdelar produktionsresultat

Created Date: 3/3/2016 3:02:54 PM Mest använda är klassifikationer för Produktionsresultat (huvudsakligen för beskrivningar) och Byggdelar (huvudsakligen för kalkylering). Dessa har också den största variationsrikedomen, inte bara i indelning och strukturer utan också i den mängd andra tillämpningar som de används i. Det finns andra klassifikationer Alia byggdelar och produktionsresultat ritas inte.
Majas skafferi

I systemet finns också 2002-07-11 byggdelar eller produktionsresultat. CoClass Även känt som BSAB 2.0 och är uppdatering av BSAB 96. Informationsstruktur utvecklad av Svensk Byggtjänst. 2D Två axels-dimensioner: x- och y led. 3D Tre axels-dimensioner: x-, y- och z led. Grafiken i modellen kan antingen bestå av … Byggdelar har en funktionell indelningsgrund medan Produktionsresultat har en kompositionell indelningsgrund.

• Byggdelar • Produktionsresultat –Objekt • Byggnadsverks-komplex • Byggnadsverk • Utrymmen • Funktionella system • Konstruktiva system • Komponenter • Produktionsresultat • Landskapsinformation –Egenskaper –Aktiviteter –BIM-anpassat –Svenska och engelska –Hela livscykeln Koncept Utveckling Drift och Underhåll Byggdelar har en funktionell indelningsgrund medan Produktionsresultat har en kompositionell indelningsgrund. Svårigheter uppstår vid mappning mellan klasser med olika indelningsgrund.

Utredningen redovisar mappning av klasser i BSAB 96 och DBK, dels avseende två typer av ytterväggar, dels ett urval övriga klasser av. Kostnadsberäkningen ska visa projektets totala kostnad och hur denna fördelar sig på huvudposter (t.ex. grundläggning, stomme mm.), byggdelar, produktionsresultat (metoder) och ner till enskilda resurser i form av material och arbetskraft. Uppgifter om maskiner och annan nödvändig utrustning inkluderas inte.
Säljare hemifrån

Byggdelar produktionsresultat

Dokumenthanteringssystem Ett system för gemensam hantering av dokument och annan information i en projektgrupp. I handlingen även benämnt som systemet. • Byggdelar • Produktionsresultat –Objekt • Byggnadsverks-komplex • Byggnadsverk • Utrymmen • Funktionella system • Konstruktiva system • Komponenter • Produktionsresultat • Landskapsinformation –Egenskaper –Aktiviteter –BIM-anpassat –Svenska och engelska –Hela livscykeln Koncept Utveckling Drift och Underhåll Byggdelar har en funktionell indelningsgrund medan Produktionsresultat har en kompositionell indelningsgrund. Svårigheter uppstår vid mappning mellan klasser med olika indelningsgrund.

Utredningen redovisar mappning av klasser i BSAB 96 och DBK, dels avseende två typer av ytterväggar, dels ett urval övriga klasser av. Kostnadsberäkningen ska visa projektets totala kostnad och hur denna fördelar sig på huvudposter (t.ex.

BSAB Produktionsresultat BSAB Byggdelar Kodlista BH90 för landskapsinformation Kodning av element 11. BSAB-systemet 12. BSAB Byggdelstabell 13 Kriterier utgörs i programskedet av innemiljöparametrar, i projekteringsskedet av innemiljöprestanda för byggvaror, byggdelar, installationer och produktionsresultat.
Appar för vr glasögon


Bygghandlingar 90 lagerhantering mm - [PDF Document]

2015 — ”Uppslagsböckerna”.