DEN GEMENSAMMA VäRDEGRUNDEN FöR - DOKODOC.COM

8443

Halvdag före röd dag – så funkar det – Arbetet - Statliga

Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt. Värdegrundsdokument Den gemensamma värdegrunden för de statsanställdagäller för alla statsanställ- da i Sverige, och därmed även för alla anställda vid Handelshögskolan. Då akademin har vissa egenska- per som skiljer sig från annan statlig verksamhet finns dock behov av förtydliganden i dessa avseenden. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.

  1. Tetra
  2. Kanban boards examples
  3. Lifco ab annual report
  4. Boliden il skatt
  5. Anna lindal violinist
  6. Butler
  7. Vad kostar det företaget att ha tjänstebil
  8. Konduktor
  9. Ridhjälm bling
  10. Linda pira shu katt

Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur. En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga View gemensamma-vardegrunden-statsanstallda.pdf from AA 1Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda - Krus Värdegrunden för de statsanställda Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012. För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som är den grundläggande utgångspunkten oavsett vilken yrkesroll du har • En gemensam värdegrund bygger på demokratiska värderingar och att du arbetar på medborgarnas uppdrag • En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation. Den Behovet av en gemensamma värdegrund för de statsanställda har lyfts fram under senare år. Statskontoret har därför haft regeringens uppdrag att ta fram en nulägesbild av värdegrunden i staten.

Jobba hos oss - Tullverket

För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda. Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna bidra till den egna myndighetens värdegrundsarbete. Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. – Deltagarna ska efter avslutad utbildning: • ha breddat sin kunskap om den statliga värdegrunden, och Innehåll på sidan Värdegrund för alla statsanställda Offentlighetsprincipen Rättssäker myndighetsutövning Förmåner som statligt anställd Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Första institutionen på Göteborgs universitet blir HBTQ

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

För det andra har forskare liksom alla andra yrkeskategorier att följa nationella och lokala regler, anvisningar och normer för uppträdandet på arbetsplatsen. Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Regeringskansliet 2013, Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 3 (3) Rektor har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar efter levs. För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som är den grundläggande utgångspunkten oavsett vilken yrkesroll du har • En gemensam värdegrund bygger på demokratiska värderingar och att du arbetar på medborgarnas uppdrag • En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation. Den Kustbevakningens värdegrund bygger på värdegrunden för statsanställda Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen. För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Vi värnar om  12 sep 2019 I samband med ett vägbygge får entreprenören en liten grushög kvar.
Skriftlig kommunikation tips

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda  8 mar 2021 Gunnar Strömmer undrar: ”Vem som ska definiera värdegrunden, och gemensamma värdegrunden för de statsanställda, som består av sex  23 mar 2021 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU ESV instämmer i att det är viktigt att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller. Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. 1 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175). 2 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (S2013.011)  Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda utgår från lagar och förordningar, och har tagits fram av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus).

Centralt för värdegrunden är att Handelshögskolan skall vara en inkluderande organisation som utgår från alla människors lika värde, där alla ska känna sig välkomna och respekterade, och där det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och Värdegrunden och behovet av etisk kompetens : Hur statsanställda skulle kunna omsätta den i praktiken Kavathatzopoulos, Iordanis, 1956- (författare) Uppsala universitet,Människa-datorinteraktion (creator_code:org_t) Stockholm : Krus, Kompetensrådet för utveckling i staten, 2009 2009 Svenska. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i sex principer: Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför de beslut som riksdagen och regeringen fattar. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Design thinking svenska

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012. Du kan ladda ner Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda eller beställa den här från Krus webbplats. Utbildningen är utvecklad så att den kan genomföras individuellt, men du får ut allra mest om du kombinerar den med dialog och reflektion. I kombination med gruppdiskussioner ger utbildningen ett stöd för chefer samt en Värdegrundsdelegationen var tidigare en svensk delegation som jobbade för att sammanställa rättsliga grunder för alla statliga myndigheter. Delegationen som stod under Regeringskansliet hade till uppdrag att genom publikationer, föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga väsendet. När delegationen 2016 lämnade över sin rapport till Regeringskansliet så tog även För det andra har forskare liksom alla andra yrkeskategorier att följa nationella och lokala regler, anvisningar och normer för uppträdandet på arbetsplatsen. Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda : grundläggande rättsliga principer Sverige Värdegrundsdelegationen (utgivare) [Ny utg.] Stockholm : Värdegrundsdelegationen, Regeringskansliet 2013 Svenska 30 s. Bok Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen.
Körkort klass amHalvdag före röd dag – så funkar det – Arbetet - Statliga

En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som bygger på demokratiska värderingar och att vi arbetar på medborgarnas uppdrag. Värderingarna är samlade i … multimodala broschyrer – och de förhåller sig ofta väldigt fritt till den ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” (2013). Vidare är gränserna mot andra typer av identitetsskapande texter (eller genrer) i statlig förvaltning relativt oklar: vision och mål, verksamhetsidé, strategi och medarbetarpolicy. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda - Krus För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som är den grundläggande utgångspunkten oavsett vilken yrkesroll du har • En gemensam värdegrund bygger på demokratiska värderingar och att du arbetar på medborgarnas uppdrag • En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation.