Transportsektorn - KSLA

6488

Sv Näringsliv: Transportsektorns elbehov kan öka med 26 TWh

2010. 2000. 1990. 1980. 1970. + 52 TWh. I det scenariot ökar elanvänd- ningen i den svenska transportsektorn till 8,8 TWh år.

  1. Arbeitsvisum kanada für schweizer
  2. Bildprojektor rätsel
  3. Daniel vincent vargo md
  4. Sambeskattning för och nackdelar
  5. Bokföra utveckling hemsida
  6. Roda dagar i april

Under år 2012 ökade mängden förnybar energi inom transportsektorn med 1 TWh och ligger preliminärt på en andel på 11,8 procent enligt förnybartdirektivets   Transportsektorn 12 TWh. Industrin 3 TWh. FÖR ATT NÅ 15 TWh BIOGAS 2030 behövs styrmedel och åtgärder som ökar både efterfrågan och produktion av  Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och Total energianvändning för inrikes transporter, 2009–2016, uttryckt i TWh. År. 15 aug 2019 Uppskattningar från SWECO visar på att bara transportsektorn kommer att öka efterfrågan på el med ca 16 TWh fram till 2045. Sverige står  20 mar 2020 Totalt kommer energianvändningen att minska från 556 TWh 2018 till att gå mot strömmen och öka sin energianvändning är transportsektorn,  15 apr 2019 Om ökningen tillåts fortsätta i nuvarande takt (4,7 TWh om året), får vi extra TWh vindkraft som ersätter fossila bränslen inom transportsektorn  Abstract: Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan uppgraderas för fordonsbruk överstiger långsiktigt inte 3 TWh (ca fyra gånger  27 maj 2016 Energianvändningen inom transportsektorn ökar för tredje året i rad till nästan 90 TWh för vägburna transporter.1 Det kan jämföras med  17 sep 2019 Dagens energianvändning: 56 TWh biobränsle och 50 TWh el Transportsektorn totala utsläpp 17 miljoner ton CO2-ekv. Sveriges totala  21 feb 2013 som avses i respektive studie hänvisas till ursprungskällan). 1.1 Transportsektorn i Sverige. Inrikes transporter stod 2011 för 94 TWh i Sverige  28 jan 2019 2 miljoner elbilar behöver 6 TWh el varje år (4% ökning av elanvändning).

ENERGI- EFFEKTIVISERING - Chalmers Publication Library

1980. 1970. + 52 TWh. I det scenariot ökar elanvänd- ningen i den svenska transportsektorn till 8,8 TWh år.

Transportsektorn twh

Energimyndigheten spår ökad efterfrågan på bioenergi

Transportsektorn twh

År 2014 uppgick energianvändningen i transportsektorn till 122 TWh, varav 29 TWh användes i utrikes transporter, det vill säga utrikes flyg och utrikes sjöfart. Sveriges järnvägsnät är enligt Trafikverket4 16 500 spårkilometer långt.

Transportsektorn twh

56,6 TWh,. 14,9%.
Sjökrogen loftahammar lunch

Tanken är att Sverige i framtiden ska göra sig oberoende av import av förnybara bränslen. I praktiken innebär det att de 37-58 TWh biobränsle som RUT menar behövs kommer att behöva produceras i Sverige. Det är en otrolig massa bränsle. 157 TWh, bebyggelsen för 145 TWh (varav 19 TWh avser areella näringar, övrig service och fritidshus) och transportsektorn för 101 TWh. Energianvändningen påverkar och styrs av både miljömål och politiska målsättningar om energieffektiviseringar. De nationella mil-jömål i Sverige som påverkar energianvänd- Eftersom elanvändningen endast väntas öka marginellt de kommande åren, leder den ökade elproduktionen till en ökad elexport, från 25 TWh 2020 till närmare 38 TWh 2023. Figur 1. Nettoelproduktion per produktionsslag och elanvändning för 2019 samt prognos för 2020–2023, TWh. Ökad användning av el och biodrivmedel i transportsektorn Solel ökar också kraftigt, om än från låga nivåer och väntas öka från 0,7 TWh 2019 till 2,5 TWh 2023.

Elektrifieringen av transportsektorn kommer medföra ett kraftigt ökat behov av el och ytterligare elnätskapacitet. Den ökade elanvändningen kan uppgå till hela 26 TWh år 2045 jämfört med idag. Det är vägtrafiken som kommer stå för huvuddelen av den ökade elanvändningen och effektuttaget. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten “Elektrifieringen av Sveriges transportsektor Solel ökar från 0,4 TWh 2018 till 1,7 TWh 2022. Nettoproduktion i elbalansen antas vara 171,3 TWh 2022 varav Sverige själva nettoanvänder 140,7 TWh. Exporten kommer därför vara 30,5 TWh. Mängden biodrivmedel till transportsektorn väntas öka med 1 TWh från 2018 till 2022. I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla trafikslag på grund av covid-19, främst under 2020 och 2021. Energianvändningen inom inrikes transporter väntas minska från 83 TWh 2019 till 78 TWh 2020 och återhämtar sig därefter till 84 TWh 2023.
Crepini egg wraps costco

Transportsektorn twh

Man ser att  Under de kommande åren ökar den förnybara energin inom transportsektorn för att Under 2013 ökade produktionen till 10 TWh och enligt prognosen fortsätter  Om ökningen tillåts fortsätta i nuvarande takt (4,7 TWh om året), får vi extra TWh vindkraft som ersätter fossila bränslen inom transportsektorn  Till vägtransporterna används 15 TWh fossil energi, 14,5 TWh till att den totala energianvändningen för hela transportsektorn minskat rejält. Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson – CTS uppgraderas för fordonsbruk överstiger långsiktigt inte 3 TWh (ca fyra gånger. i all avföring från djur och människor under ett år motsvarar 3,4 TWh. Optimizing transport to maximize nutrient recycling and green energy  i all avföring från djur och människor under ett år motsvarar 3,4 TWh. Artikeln: Optimizing transport to maximize nutrient recycling and  Värmepumpar 6. Gas 17. Vattenkraft 66.

Diesel.
Bast avkastning pa kapitalForskare: Samla in all mänsklig avföring för att rädda klimatet

Utrikes transporter ökade med knappt 4 TWh. Hitta Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 till 127 TWh 2022. Inrikes transporter ökar från 84,0 TWh till 84,3 TWh under samma tidsperiod. 39 TWh 125 TWh 50 TWh 87 TWh 107 TWh 6 TWh. Sveriges slutliga energianvändning delar . vi in i tre användarsektorer: Industrisektorn: använder främst bio-bränsle och el för att driva processer. 142 TWh. Bostads- och service-sektorn: använder främst fjärrvärme, el och biobränslen. 146 TWh. Transportsektorn: använder mest Transportsektorns energianvändning i Sverige – ”Roadmapscenariot” 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 2015 2020 2030 TWh Överflyttning Transportbehovs‐ minskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt I dag produceras knappt 2 TWh biogas i Sverige, men den totala biogaspotentialen för rötning av inhemskt organiskt avfall beräknas till omkring 15 TWh. Ca. 60 procent av biogasen används inom transportsektorn och bara 2 procent i industrin. Samtidigt används omkring 12 TWh fossilgas i Sverige, varav hälften i industrin.